First Bell (Std – 4)

KITE – VICTERS – STD – 4 (E. V. S – 22)

സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനല്‍ തയ്യാറാക്കിയ വീട്ടിലൊരു ക്ലാസ് മുറി. നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഇന്നത്തെ “ഫസ്റ്റ് ബെൽ” ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സ് കാണാം.a. Where do birds their nests?


in holes on tree trunks

on the branches of trees

in old buildings and houses

at the top of the palm leaves


എവിടെയെല്ലാമാണ് പക്ഷികൾ കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്?


മരപ്പൊത്തുകളിൽ

മരത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങളിൽ

പഴയ കെട്ടിടങ്ങളിലും വീടുകളിലും

ഓലത്തുമ്പിൽb. Why do birds build nests?

Birds build nests in order to lay eggs and for protecting the young ones

nest protects them from heat and rainഎന്തിനാണ് പക്ഷികൾ കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്?


മുട്ടയിടാനും കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും

മഴയിൽ നിന്നും വെയിലിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിനുംActivity 1

Bird watching

observe the birds in your house locality and write your observations


പക്ഷി നിരീക്ഷണം


നിങ്ങളുടെ വീടിനു ചുറ്റുമുള്ള പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിച്ച് കുറിപ്പ് എഴുതുക.Activity 2

Write a Short note about Great Indian hornbill


മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതുക.

Leave a Reply