First Bell (Std – 2)

KITE – VICTERS – STD – 2 (English– Class – 1)


സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനല്‍ തയ്യാറാക്കിയ വീട്ടിലൊരു ക്ലാസ് മുറി. രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഇന്നത്തെ “ഫസ്റ്റ് ബെൽ” ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സ് കാണാം.This is Minnu. The little Bird
Minnu is flying.

Minnu is flying up in the sky.

Minnu saw many flowers.(1) Can you name the flowers ?

a. …………………..
b. …………………..
c. …………………..
d. …………………..

(2) Can you say its colours ?

a. Red Rose.
b. …………………. Jasmine.
c. …………………… Lotus.
d. …………………… Sonflower.


(3) Help Minnu to comple the word web.Minnu saw a


(4) Help Minnu to call the butterfly……
Let’s sing together with the action.

Butterfly oh butterfly
Butterfly oh butterfly
Come come come oh butterfly
Come and play together


Butterfly oh butterfly
Butterfly oh butterfly
Come come come oh butterfly
Sing and play together

Hi friends,
My name is Lally Buttrerfly.
Come, let us sing and play together.(5) Let’s sing the song and add more lines…

Clap your hands… clap your hands
Clap your hands together
Clap your hands… clap your hands
Clap your hands together

Blink your eyes… blink your eyes
Blink your eyes together
Blink your eyes… blink your eyes
Blink your eyes together

Say hello… say hello
Say hello together
Say hello… say hello
Say hello together

How are you… how are you
How are you today
How are you… how are you
How are you today

I am fine… Iam fine
I am fine today
I am fine… Iam fine
I am fine today

Shake your hands… ……………….
……………………………………………..
……………………………………………..
…………………………………………..…

……………… ……………………..…….
………………………………………..…..
……………………………………….……
……………………………………….……(6) Draw your favorite flower. Colour it and write its name too.

Leave a Reply